PIERWSZA WIZYTA W PORADNI

Dokumenty potrzebne na pierwszą wizytę refundowaną przez NFZ:
  • Skierowanie od lekarza rodzinnego
  • Wynik badania krwi
  • Dowód osobisty


Do zapisu na pierwszą wizytę w poradni konieczne jest skierowanie od lekarza kierującego.
Na podstawie odpowiedniego skierowania i wyników badań lekarz dyżurujący ustala termin pilnej wizyty.

Więcej informacji w Rejestracji


WIZYTY NIEREFUNDOWANE PRZEZ NFZ

Wizyty płatne:

dr n. med. Katarzyna Derc
lek. med. Maria Gacek (nie przyjmuje nowych pacjentów)
lek. med. Joanna Koczorowska-Pawlak
dr n. med. Jolanta Ruszkowska-Preisler

Na wizytę należy zabrać ze sobą posiadane wyniki badań. W trakcie wizyty lekarz wykonuje badanie USG. Jeżeli pacjent jest ubezpieczony, to lekarz będzie mógł wypisać receptę na leki refundowane.

Termin wizyty można ustalić tylko w Rejestracji
Do zapisu potrzebny jest PESEL pacjenta.


NZOZ Endokrynologia Sp. z o.o., ul. Słowackiego 8 (III pitro), 60-823 Poznań