Rejestracja osobista:Rejestracja telefoniczna:
Poznań, ul Słowackiego 8 (III piętro)   61 866 88 10, 61 866 88 11
Poniedziałek   od 08:00 do 17:00od 08:00 do 17:00
Wtorek   od 07:30 do 18:00od 08:00 do 17:00
Środa   od 07:30 do 18:00od 08:00 do 17:00
Czwartek   od 07:30 do 15:30od 08:00 do 15:00
Piątekod 07:30 do 13:30od 08:00 do 13:00

Zapisy na wizyty kontrolne (w ramach NFZ):

Pacjent przy zapisie do lekarza otrzymuje datę i godzinę przyjęcia. Jeżeli zdarzy się Państwu nagła choroba lub niespodziewany wyjazd to prosimy zmienić termin PRZED wizytą. Istnieje wtedy szansa na otrzymanie w miarę bliskiego, nowego terminu wizyty.

Jeżeli pacjent otrzymuje przy zapisie tylko informację, w którym miesiącu będzie przyjęty, wtedy musi zadzwonić do Rejestracji na miesiąc przed terminem przyjęcia i ustalić dokładną datę i godzinę wizyty.

Do zapisu na pierwszą wizytę w poradni konieczne jest skierowanie od lekarza kierującego.
Na podstawie odpowiedniego skierowania i wyników badań lekarz dyżurujący ustala termin pilnej wizyty.

Informujemy, że poradnia ENDOKRYNOLOGICZNA może udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta i/lub udostępniać dokumentację medyczną pacjenta dotyczącą stanu jego zdrowia i udzielonych świadczeń zdrowotnych osobom trzecim, pod warunkiem wypełnienia przez pacjenta upoważnienia.

Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta udzielone osobie trzeciej jest nadal skuteczne po śmierci pacjenta. Upoważnienie udzielone w danym zakładzie opieki zdrowotnej nie ma zastosowania u innego świadczeniodawcy.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych:

Joanna Koczorowska-Pawlak, tel. 695 444 592, e-mail: j.pawlak@nzozendokrynologia.pl

Więcej informacji w Rejestracji.


NZOZ Endokrynologia Sp. z o.o., ul. Słowackiego 8 (III pitro), 60-823 Poznań