Obowiązuje od 1.10.2022r

§1 

Stosowane definicje

 1. Administrator danych osobowych – właściciel Serwisu, podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących i Użytkowników serwisu jest:

NZOZ ENDOKRYNOLOGIA

Specjalistyczna Przychodznia Lekarska
w Poznaniu Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 8 (III piętro)
60-823 Poznań
NIP: 781-16-75-540

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.nzozendokrynologia.pl/

 1. Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie, tj.]: przegląda strony Serwisu.
 2. Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Serwis używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały. 
 3. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.

§3

Cele cookies.

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb, wersji mobilnej strony, etc.),
 2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, jeśli logowanie jest niezbędne do korzystania z usług Serwisu.
 1. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu.
 2. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.

§4

Akceptacja lub zmiana ustawień cookies.

 1. Klikając ”Akceptuję” w okienku z informacją o cookies, Użytkownik zgadza się na użycie cookies w wyżej wymienionych celach.
 2. Niektóre pliki cookies – tzw. cookies funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu. Ich skasowanie lub wyłączenie może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony. Na pozostałe cookies Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę.
 3. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania stron lub wybrać ustawienia cookies, na które wyraża zgodę.
 4. Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. 

§5

Postanowienia końcowe.

 1. Serwis zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki cookies w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać w ciągu 14 dni od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.