Rejestracja osobista:
Poznań, ul Słowackiego 8 (III piętro)
Poniedziałek   od 08:00 do 17:00
Wtorek   od 07:30 do 18:00
Środa   od 07:30 do 18:00
Czwartek   od 07:30 do 15:30
Piątekod 07:30 do 14:00
Rejestracja telefoniczna:61 866 88 10
  
Informacja telefoniczna:61 866 88 11

Zapisy na wizyty kontrolne (w ramach NFZ):

Pacjent przy zapisie do lekarza otrzymuje datę i godzinę przyjęcia. Jeżeli zdarzy się Państwu nagła choroba lub niespodziewany wyjazd to prosimy zmienić termin PRZED wizytą. Istnieje wtedy szansa na otrzymanie w miarę bliskiego, nowego terminu wizyty.

Jeżeli pacjent otrzymuje przy zapisie tylko informację, w którym miesiącu będzie przyjęty, wtedy musi zadzwonić do Rejestracji na miesiąc przed terminem przyjęcia i ustalić dokładną datę i godzinę wizyty.

Do zapisu na pierwszą wizytę w poradni potrzebne są dane ze skierowania od lekarza kierującego.
Na podstawie odpowiedniego skierowania i wyników badań lekarz dyżurujący ustala termin pilnej wizyty.

Informujemy, że poradnia ENDOKRYNOLOGICZNA może udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta i/lub udostępniać dokumentację medyczną pacjenta dotyczącą stanu jego zdrowia i udzielonych świadczeń zdrowotnych osobom trzecim, pod warunkiem wypełnienia przez pacjenta upoważnienia.

Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta udzielone osobie trzeciej jest nadal skuteczne po śmierci pacjenta. Upoważnienie udzielone w danym zakładzie opieki zdrowotnej nie ma zastosowania u innego świadczeniodawcy.

Więcej informacji w Rejestracji.


NZOZ Endokrynologia Sp. z o.o., ul. Słowackiego 8 (III pitro), 60-823 Poznań